podlinia baneru

Wyposażenie

Biobank HARC dysponuje miejscem do przechowywania do 170 000 próbek w zamrażarkach niskotemperaturowych (-800C) oraz  do 9 500 próbek przechowywanych w ciekłym azocie  (-1960C) lub oparach ciekłego azotu.

Każde urządzenie do przechowywania materiału biologicznego podłączone jest do specjalnego systemu alarmującego, który działa przez 24 godziny na dobę, zatem jeżeli wystąpi jakakolwiek awaria, lub zmiany temperatury jesteśmy informowani o tym na bieżąco.

Wyposażenie pracowni:

 1. 6 zamrażarek niskotemperaturowych
  Każda zamrażarka wyposażona jest w CO2 back-up system czyli system zasilania awaryjnego ciekłym dwutlenkiem węgla z niezależnym wyświetlaczem temperatury, sensorem wewnątrz komory chłodzenia, wyposażonym w pamięć wewnętrzną złącze USB, serwer internetowy do monitorowania temperatur przez sieć internetową.
 1. 3 zbiorniki ciekłego azotu wraz z systemem przechowywania próbek w fazie ciekłej i gazowej
 1. Automatyczna stacja pipetująca epMotion 5073 – elastyczny system do automatyzacji pracochłonnych i skomplikowanych zadań pipetowania z oprogramowaniem epBlue. EpMotion 5073 jest skonfigurowany do automatycznego przygotowywania i pipetowania prób do PCR, real-time PCR, pipetowania materiałów biologicznych zgromadzonych w biobanku. Ponadto przy użyciu zestawów odczynników MagSep  do izolacji kwasów nukleinowych.
 1. Biospectrometr służący do pomiarów w zakresie światła UV/Vis lub fluorescencji umożliwiającym rejestrację widma lub pomiary dla poszczególnych długości fal w zakresie od 200 nm do 830 nm. Posiada możliwość wyboru fali co 1 nm, wbudowaną pamięć rejestrującą 100 metod lub 1000 wyników, możliwość przesyłania danych do stacji pipetującej za pomocą interfejsu USB, pomiar absorbancji przy jednej lub wielu długościach fal, możliwość stosowania kuwet standardowych oraz kuwet mikrolitrowych.
 1. Komora laminarna model SAFE 202012
 1. Wirówka z chłodzeniem i wymiennymi rotorami
 1. LightCycler 96 (ROCHE) – Real-time PCR umożliwia jednoczesne namnażanie DNA oraz monitorowanie ilości produktów powstających podczas kolejnych cykli (amplikonów) z użyciem barwników fluorescencyjnych, możliwością jednoczesnej amplifikacji i detekcji do 96 prób na płytkach 96-dołkowych lub paskach/ stripach (po 8 probówek). Blok z opcją gradnientu, wzbudzenie – pojedyncza dioda LED zainstalowana na stałe w aparacie, z jednoczesnym wzbudzeniem fluorescencji wszystkich prób, możliwością analizy krzywej topnienia, czterema kanałami detekcji, system umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych (SYBR Green I, LC Green, ResoLight Dye, sondy hydrolizujące typu TaqMan).
 1. Komora do przygotowywania reakcji PCR i pracy z kwasami nukleinowymi
 1. Skaner płytek, skaner przenośny – urządzenia z wbudowanymi jednostkami dekodującymi umożliwiające czytanie kodów 2D DataMatrix, odczyt bezpośrednio do LMS, arkusza kalkulacyjnego Exell lub notatnika, oprogramowanie automatycznie generujące plik tekstowy zawierający listę kodów w formacie .csv.
 1. Automatyczne urządzenia do odkręcania i zakręcania probówek umieszczonych w rakach – decapper. Decapper wyposażony jest w cyfrowy wyświetlacz informujący o wykonanej czynności, odkręcone zakrętki przechowywane są w decapperze co zapobiega krzyżowej kontaminacji.
 1. Sorter 2D z wagą – urządzenie służące do automatycznego sortowania probówek oznaczonych kodem 2D DataMatrix. Sorter (Tube Sorter XL 9) umożliwia przeniesienie probówek pomiędzy poszczególnymi rakami ustawionymi na platformie urządzenia; dodatkowo posiada zintegrowaną wagę analityczną (dokładność 0,1 mg), czytnik kodów 2D, powierzchnia robocza posiada miejsca na 7 raków w formacie SBS, szybkość sortowania do 500 probówek z kodem 2D /godzinę.
 1. Drukarka etykiet – wydruk naklejek z unikalnym kodem DataMatrix, naklejki odporne na działanie niskich temperatur.

 

Materiały biologiczne mogą być  przechowywane w probówkach posiadających naklejone etykiety z kodami DataMatrix lub w probówkach znakowanych kodem 2D, wypalanym laserowo na dnie probówki, odpornym na działanie temperatury, rozpuszczalników organicznych, kształt i rozmiar probówek umożliwia ich wykorzystanie w automatycznej stacji pipetującej epMotion 5073. Probówki w rakach w formacie ANSI/SLAS o pojemności 0,50 ml, 0,75 ml i 1,1 ml

Dane dotyczące pacjentów (dane osobowe, medyczne, epidemiologiczne, demograficzne i.t.p) są przechowywane w wyspecjalizowanym systemie komputerowym przeznaczonym do obsługi biobanków. Dostęp do danych mają tylko pracownicy Biobanku posiadający stosowne uprawnienia .

Biobank HARC jest monitorowany 24h /7 dni.