podlinia baneru

Oferta

Biobank HARC świadczy następujące usługi jednostkom naukowym i klinicznym:

  • Przygotowywanie materiałów biologicznych do długotrwałego przechowywania (kodowanie próbek system 1D i 2D, archiwizacja danych epidemiologicznych, demograficznych, medycznych w wyspecjalizowanym systemie komputerowym)
  • Przechowywanie materiałów biologicznych w zamrażarkach niskotemperaturowych (-800C), ciekłym azocie (-1960C) lub oparach ciekłego azotu.
  • Izolacja surowicy, osocza, PBMC z krwi pełnej.
  • Automatyczna izolacja kwasów nukleinowych (DNA, RNA) z różnych materiałów biologicznych.
  • Standaryzacja DNA, RNA.