podlinia baneru

O BioBanku

Główną ideą biobanku jest zgromadzenie jak największej puli ludzkiego materiału biologicznego od osób chorych oraz od zdrowych dawców czyli takich osób, które w sposób świadomy i dobrowolny wyrażą zgodę na wykorzystanie pozyskanego od nich materiału biologicznego w badaniach naukowych. Zgromadzone próbki są i będą w przyszłości wykorzystywane przez naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzących badania naukowe realizowane w projektach krajowych i międzynarodowych. Umiejscowienie Biobanku HARC w strukturze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest gwarancją, tego że Biobank HARC służyć będzie wszystkim pracownikom Uniwersytetu Medycznego realizującym projekty naukowo – badawcze.

Umiejscowienie BioBanku  HARC w strukturze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stanowi  unikalną na skalę kraju platformę łączącą badania naukowe i kliniczne oraz stanowi doskonałe zaplecze dla prac badawczych, a także obecnych i przyszłych projektów naukowych.

Najczęściej biobankowanym materiałem są próbki krwi (z których następnie izoluje się DNA, RNA, surowicę, osocze, czy też komórki jednojądrzaste), mocz, fragmenty tkanek.