baner biobanku podlinia baneru

O nas

Zgodnie z założeniami realizowanego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2013-2016 projektu HARC – Healthy Ageing Research Centre (7FP) Grant No316 300 jednym z etapów projektu było utworzenie przez Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem UM, biobanku czyli banku materiałów biologicznych wraz z przypisanymi do nich danymi osobowymi, demograficzno-epidemiologicznymi oraz  medycznymi.

Biobank HARC – Pracownia Przechowywania Materiału Biologicznego jest częścią Kliniki Immunologii i Alergii, Katedry Pulmonologii, Reumatologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Biobank HARC działa w oparciu o wytyczne OECD („Rekomendacje OECD w zakresie biobankowania materiału ludzkiego i tworzenia baz danych genetycznych dla celów naukowych” OECD 2009r.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wszystkie informacje przekazywane od dawcy materiału biologicznego są prawnie chronione.

Posiadamy zgodę Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego (RNN/136/14/KE z dn. 15.07.2014 r) wydaną na biobankowanie materiałów biologicznych.

Biobank HARC jest członkiem Polskiej Sieci Biobanków (www.bbmri.pl) oraz internetowego katalogu sieci BBMRI-ERIC – Directory, zrzeszającego ponad 500 biobanków z terenu całej UE. W katalogu można znaleźć podstawowe informacje na temat posiadanych kolekcji oraz rodzaju przechowywanego przez biobanki materiału biologicznego (https://directory.bbmri-eric.eu). 

`
umed-logo
harc-logo
european
seventh

O BioBanku

Główną ideą biobanku jest zgromadzenie jak największej puli ludzkiego materiału biologicznego od osób chorych oraz od zdrowych dawców czyli takich osób, które w sposób świadomy i dobrowolny wyrażą zgodę na wykorzystanie pozyskanego od nich materiału biologicznego w badaniach naukowych. Zgromadzone próbki są i będą w przyszłości wykorzystywane przez naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzących badania naukowe realizowane w projektach krajowych i międzynarodowych. Umiejscowienie Biobanku HARC w strukturze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest gwarancją, tego że Biobank HARC służyć będzie wszystkim pracownikom Uniwersytetu Medycznego realizującym projekty naukowo – badawcze. Umiejscowienie BioBanku …

biobank
Wyposażenie

Dysponujemy miejscem dla 170000 próbek w zamrażarkach niskotemperaturowych
oraz do 9500 próbek w ciekłym azocie.

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z usługami jakie świadczy Biobank HARC
jednostkom naukowym i klinicznym.

Cennik

W celu uzyskania informacji dotyczących kosztów przechowywania materiałów
biologicznych prosimy o kontakt z pracownikami Bioabanku HARC

Zbiory

W przygotowaniu

Kontakt

Ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
Budynek C5

Tel. 42/272 53 75
Tel. 42/272 53 76
Email: biobankharc@umed.lodz.pl